නේටෝ සංවිධානයේ නවතම හමුදා ඩ්‍රෝන් යානය යුරෝපයට පැමිණේ

natos-new-military-drone-arrives-in-europe-amid-fears-of-new-arms-race

මාස හයක පමණ පුහුණු කාල සීමාව සඳහා නේටෝ සංවිධානයේ RQ-4D ඩ්‍රෝන් යානයක් ඉතාලියේ සිසිලි දූපතේ සිගනෙල්ලා නාවික ගුවන් නැවතුම් පොලට ලගා විය.නේටෝවේ පළමු ඩ්‍රෝන් යානා මෙලෙස යුරෝපයට පැමිණියේ මෙහෙයුම් වියදම් ඉහළ යෑම සහ අවි තරඟයක් ඇතිව තිබෙන මොහොතකය.

නේටෝ RQ-4D යානය ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි ගෝලීය යුද්ධයේ කොටසක් වශයෙන් 2005 වර්ෂයේදී ඊට එක් වූ  RQ-4A යානයට සමානය.මෙය මිත්‍ර ගොඩබිම් සහායක පද්ධතියේ කොටසකි.


ඉතාලියට ලගා වූ නේටෝ RQ-4D ඩ්‍රෝන් යානය

NATO RQ-4D

NATO RQ-4D

මෙම ඩ්‍රෝන් යානයට සමාන මොඩලයක් යුරෝ හොක් වැඩසටහන යටතේ ලබාගෙන ජර්මනියට ඩොලර් මිලියන 700 පාඩුවක් සිදුවිය.2015 වර්ෂයේ එය තවත් ප්‍රමාද වූයේ තාක්ෂණික ප්‍රශ්න සහ පියාසැරි පුහුණු කටයුතු වල පමාව හේතුවෙනි.

2019 ජූනි මාසයේදී ඉරානය විසින් බිම හෙලන ලද්දේ නේටෝ RQ-4D යානයට සමාන මාදිලියකි.
source:sputniknews.com


නේටෝ සංවිධානයේ නවතම හමුදා ඩ්‍රෝන් යානය යුරෝපයට පැමිණේ නේටෝ සංවිධානයේ නවතම හමුදා ඩ්‍රෝන් යානය යුරෝපයට පැමිණේ Reviewed by HarshaLulzSec on November 23, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.