ඇෆ්ගනිස්ථානයේදී ඇමෙරිකානු සංග්‍රාමික ඩ්‍රෝන් යානයක් බිම හෙළයි

taliban-claims-it-shot-down-u-s-unmanned-combat-aerial-vehicle

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ගෝර් පළාතට ඉහළ අහසේ පියාසර කරමින් තිබූ එක්සත් ජනපදයට අයත් සංග්‍රාමික ඩ්‍රෝන් යානයක් සිය හමුදා විසින් බිම හෙළු බව තලෙයිබාන් සංවිධානය පැවසීය.වාර්තාවලට අනුව එය MQ-1 ප්‍රඩේටර් යානයක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.


බිම හෙළු ඩ්‍රෝන් යානයේ සුන්බුන්

source:southfront.org


ඇෆ්ගනිස්ථානයේදී ඇමෙරිකානු සංග්‍රාමික ඩ්‍රෝන් යානයක් බිම හෙළයි ඇෆ්ගනිස්ථානයේදී ඇමෙරිකානු සංග්‍රාමික ඩ්‍රෝන් යානයක් බිම හෙළයි Reviewed by HarshaLulzSec on September 07, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.