චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප වාර්තාව:ජූලි පළමුවෙනිදා ඊශ්‍රායල ප්‍රහාරයේ ප්‍රතිඵල

satellite-image-impact-of-july-1-israeli-strike-on-targets-west-of-syrias-homs

ජූලි පළමුවෙනිදා සිරියාවට එල්ල කල ඊශ්‍රායල ප්‍රහාරය නිසා සිදු වූ හානිය පෙන්වන චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපයක් ඊශ්‍රායලයේ ඉමේජ්සැට් ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගම විසින් මුදා හැර තිබිණි.එහි දැක්වෙන පරිදි විනාශ වී තිබෙන්නේ බටහිර හෝම්ස් හි අවි ගබඩා කර තිබූ අහස්යාත්‍රාංගනයකි.බටහිර හෝම්ස් හි සිට ලෙබනනය දක්වා ගෙන යාමට තිබූ සුවිශේෂී යුදෝපකරණ එම ගොඩනැගිල්ලේ ගබඩා කර තිබුණේ යැ‍යි ඊශ්‍රායල සමාගම සඳහන් කර ඇත.කෙසේවෙතත් මෙම කීම සනාථ කිරීමට කිසිදු සාක්ෂියක් ඔවුන් ඉදිරිපත් කර නොමැත.

කලින් මෙම සමාගම සිරියාවේ ඩැමැස්කස් අගනුවර ආසන්නයේ ජොම් රායාහ් ප්‍රදේශයට එල්ල වූ ප්‍රහාරයේ බලපෑම දැක්වෙන චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපයක් නිකුත් කරන ලදි.එම ඡායාරූපයේ සඳහන් පරිදි විනාශ වූ ගොඩනැගිල්ල හිස්බුල්ලා සංවිධානය සහ ඉරානයට අයත් එකකි.නමුත් වරට ඊශ්‍රායලය තම ප්‍රකාශය ඔප්පු කිරීමට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කලේ නැත.

source:southfront.org


චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප වාර්තාව:ජූලි පළමුවෙනිදා ඊශ්‍රායල ප්‍රහාරයේ ප්‍රතිඵල චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප වාර්තාව:ජූලි පළමුවෙනිදා ඊශ්‍රායල ප්‍රහාරයේ ප්‍රතිඵල Reviewed by HarshaLulzSec on July 05, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.