හදන හැටි:පළමු සුකොයි-57 ෆයිටර් ජෙට් යානය

production-of-first-ever-serial-su-57-fighter-jet

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට එක් වීමත් සමග රුසියාවේ පළමු සුකොයි-57 පස්වන පරම්පරාවේ ෆයිටර් ජෙට් යානය නිපදවන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝපටයක් රුසියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ Zvezda රූපවාහිනී නාලිකාව විකාශය කලේය.පළමු ජෙට් යානයේ ශ්‍රේණි අංකය වන්නේ T-50S-1ය.වාර්තාවලට අනුව මෙම ෆයිටර් ජෙට් යානය 2019 වර්ෂය අවසන් වෙද්දී ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට ලබා දීමට නියමිතය.


සුකොයි-57 යානා මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කෙරෙන්නේ රුසියාවේ කොම්සොමොල්ස්ක්-ඔන්-අමුර් නිෂ්පාදනාගාරයේදීය.

2018 අගෝස්තු 22දා රුසියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සහ සුකොයි සමාගම අත්සන් කල ගිවිසුමට අනුව 2020 වර්ෂය අවසන් වෙද්දී සුකොයි-57 ජෙට් යානා 2ක් රුසියානු හමුදාවට ලැබෙනු ඇත.2027 වර්ෂය අවසන් වෙද්දී රුසියාව සුකොයි-57 ජෙට් යානා 76ක් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව ජනපති ව්ලැඩිමීර් පුටීන් 2019 මැයි 15දා ප්‍රකාශ කලේය.

source:southfront.org


හදන හැටි:පළමු සුකොයි-57 ෆයිටර් ජෙට් යානය හදන හැටි:පළමු සුකොයි-57 ෆයිටර් ජෙට් යානය Reviewed by HarshaLulzSec on June 11, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.