සිරියානු යුද්ධය:උතුරුදිග හමා හි මෙහෙයුම් සඳහා එක් වූ රුසියානු හමුදා උපදේශකයෝ

සිරියාවේ උතුරුදිග හමා ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක සිරියානු අරාබි හමුදාවේ මෙහෙයුම් සඳහා සහභාගී වන රුසියානු හමුදා උපදේශකයන්ගේ ඡායාරූප පෙළක් රුසියානු මාධ්‍යවේදී ඔලෙග් බ්ලොකින් මැයි මස 11දා මුදාහැර තිබිණි.

එම ඡායාරූපවල දැක්වෙන පරිදි රුසියානුවන් 2S12 Sani මෝටාර් අවියකින්,මි.මි.30 AGS-17 ස්වයංක්‍රීය බෝම්බ විදිනයක් සහ 9M113 Konkurs නම් යුද ටැංකි නාශක මිසයිල විදිනයකින් සන්නද්ධය.

මි.මී.30 මෝටාර් උණ්ඩ

2S12 Sani මෝටාර් අවිය

2S12 Sani මෝටාර් අවිය

මි.මි.30 AGS-17 ස්වයංක්‍රීය බෝම්බ විදිනය

Konkurs නම් යුද ටැංකි නාශක මිසයිල විදිනය

රුසියානු පෞද්ගලික හමුදා කොන්ත්‍රාත්කරුවෙක්

සමහර ප්‍රාදේශීය නිරීක්ෂකයන්ට අනුව මොවුන් රුසියානු හමුදාවේ සාමාජිකයන්ට වඩා යුද උපදේශකයන් පෞද්ගලික හමුදා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්/කුලී හමුදා භටයින්ට සමානය.ඔවුන්ගේ නිල ඇදුම් සහ පාවිච්චි කරන පැරණි යුදෝපකරණ එම මතය සනාථ කරයි.

රුසියානු හමුදාව උතුරු හමා හි සිරියානු අරාබි හමුදාවේ යුද මෙහෙයුමට සක්‍රීය දායකත්වය සපයයි.මෙම මෙහෙයුම මැයි මාසයේ මුලදී ආරම්භ කරන්නේ ඉඩ්ලිබ් සටන්කාමීන්ගේ පාලන ප්‍රදේශයෙන් දිගින් දිගටම එල්ල වන රොකට් ප්‍රහාරවලට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙනි.සටන්කාමීන් උතුරු හමා හි සිවිල් වැසියන් සහ බටහිර සිරියානු වෙරළේ රුසියානු මෙයිමිම් ගුවන් හමුදා කඳවුර ඉලක්ක කර ප්‍රහාර එල්ල කරනු ලැබේ.source:southfront.org


සිරියානු යුද්ධය:උතුරුදිග හමා හි මෙහෙයුම් සඳහා එක් වූ රුසියානු හමුදා උපදේශකයෝ සිරියානු යුද්ධය:උතුරුදිග හමා හි මෙහෙයුම් සඳහා එක් වූ රුසියානු හමුදා උපදේශකයෝ Reviewed by HarshaLulzSec on May 13, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.