සිරියානු යුද වාර්තාව - 2018 ඔක්තෝම්බර් 05

ඩීර් එසෝර් පළාතේ හජින් ප්‍රදේශයේ ඇමෙරිකාව ප්‍රමුඛ මිත්‍ර සන්ධානයේ සහාය සහිත සිරියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රික හමුදා සහ ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන් අතර ගැටුම් වාර්තා වේ.

සිරියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රික හමුදාවලට පක්ෂපාතී මූලාශ්‍රවලට අනුව පසුගිය සතියේ සිදුවූ සටන් වලින් ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන් 100කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මිය ගොස් වාහන දුසිම් ගණනක් විනාශ කර තිබේ.කෙසේවෙතත් මෙතරම් සටන්වලින් පසුවත් ඔවුන් බලය තහවුරු කර ගත්තේ සීමා සහිත භූමි ප්‍රමාණයකි.

ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ග්‍රහණයේ තිබෙන හජින් නගරය ආසන්නයේ ස්ථාන 10ක් අල්ලා ගැනීමට සිරියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රික හමුදා ඔක්තෝම්බර් 3දා සමත් විය.ඊට අමතරව කලින් අල්ලා ගත් අල්-බගුස් අල්-ෆව්කානි නගරය ආසන්නයේ ස්වාරක්ෂක කලාපය පුලුල් කරන ලදි.

සිරියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රික හමුදා ඒකක අල්-සුසාහ් දෙසට ගමන් කරමින් සිටියද ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ආරක්ෂක වළල්ල බිද දැමීමට හැකියාව ලැබී නැත.

ඔක්තෝම්බර්  4දා ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන් අල්-බගුස් අල්-ෆව්කානි ආසන්නයට එල්ල වූ ප්‍රතිප්‍රහාරයක් ව්‍යර්ථ කල සිරියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රික හමුදා අල්-සුසාහ් වෙත ගමන් කරමින් සිටිති.

ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ඉලක්ක වෙත ප්‍රහාර 40ක් පමණ එල්ල කරමින් ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් සඳහා එක්සත් ජනපදය ප්‍රමුඛ මිත්‍ර සන්ධානයේ ගුවන් යානා සහ කාලත්තුවක්කු ප්‍රහාරක සහායද ලැබී තිබේ.

අල්කයිඩාවට සම්බන්ධ හොරස් අල්-ඩීන් නම් සටන්කාමී කණ්ඩායම උතුරු ලටාකියා හි සිරියානු අරාබි හමුදාවේ ස්ථාන වෙත පහරදීමට දැරූ උත්සාහයන් හයාට් ටරිර් අල්-ෂාම් සහ තුර්කියේ සහාය ලබන නිදහස් සිරියානු හමුදා කණ්ඩායම්වල මැදිහත් වීමෙන් වැළැක්වූ බව සටන්කාමීන්ට පක්ෂපාතී මූලාශ්‍ර පවසයි.

හොරස් අල්-ඩීන් හි නියෝජිතයෙක් වන අබු රයාන් අල්-මසාඩාහ් අනෙකුත් කණ්ඩායම් විවේචනය කරමින් කියා තිබුණේ ඔවුන් ඉඩලිබ් හි තුර්කි-රුසියා යුද මුක්ත කලාප ගිවිසුමට සහාය දෙන බව කියමින්ය.

ඉඩ්ලිබ් යුද මුක්ත කලාප ගිවිසුම හේතුවෙන් හයාට් ටරිර් අල්-ෂාම් කණ්ඩායම අන්තවාදී සහ මධ්‍යස්ථ ලෙස කොටස් දෙකකට බෙදී තිබේ යැ‍යි පසුගිය සමයේ වාර්තා වලින් පෙනෙන්නට තිබේ.අන්තවාදී පක්ෂය සිරියානු හමුදාව සමග විවෘත යුදමය ගැටුමකට යාමට බලාපොරොත්තු වන අතර,මධ්‍යස්ථ පක්ෂය තුර්කි-රුසියා එකඟතාවයට යටත්ව ඉඩ්ලිබ් හි සිය අණසක තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වේ.

යුද මුක්ත කලාපය බලාත්මක කරන දිනය ක්‍රමයෙන් ළංවද්දී ඉඩ්ලිබ් හි සටන්කාමී කණ්ඩායම් අතර බෙදී තව තවත් වර්ධනය වනු ඇත.
source:southfront.org


සිරියානු යුද වාර්තාව - 2018 ඔක්තෝම්බර් 05 සිරියානු යුද වාර්තාව -  2018 ඔක්තෝම්බර් 05 Reviewed by HarshaLulzSec on October 06, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.