සිරියානු යුද වාර්තාව - 2018 ජූනි 18

ජුනි මස 17 දා සිරියානු රජයේ හමුදා ටී 2 පොම්පාගාර සංකීර්ණය ආසන්නයේ කබ්ට් මවුන්ට්,ෂාඩිඩ් මුදුන සහ අබාර් වරාක් සහ බිර් අට්ෂාන් යන ප්‍රදේශ ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්ත්වාදීන්ගෙන් මුදා ගැනීමට සමත් විය.

සටන්වලදී ත්‍රස්තවාදීන් 18 දෙනෙක් සහ හමුදා සෙබලුන් 8 දෙනෙක් මරණයට පත් වූ බව මානව හිමිකම් සඳහා වූ සිරියානු නිරීක්ෂණායතනය පවසයි.රජයට පක්ෂපාතී මූලාශ්‍රවලට අනුව සටන්වලදී ත්‍රස්තවාදීන්ගේ වාහන කිහිපයක් විනාශ විය.

ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන්ට පක්ෂපාතී අමාක් නම් පුවත් ඒජන්සියට අනුව ත්‍රස්තවාදීන් සැඟව සිට එල්ල කල ප්‍රහාරයකින් සිරියානු අරාබි හමුදාවේ යුද ටැංකියක් සහ වාහනයක් විනාශ විය.

සිරියානු හමුදාවේ මේ ඉදිරි ගමනේ අරමුණ හෝම්ස්-ඩීර් එසෝර් කාන්තාරයේ සහ නැගෙනහිර සිරියාවේ ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන්ගේ තිප් පොලවල් විනාශ කිරීමයි.

අමතර බලඇණි කැඳවීමෙන් පසුව නැගෙනහිර අල්-සුවයිඩා හි ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදී තිප් පොලවල් විනාශ කිරීමේ මෙහෙයුම යළි දියත් කරන්නට සිරියානු අරාබි හමුදා ක්‍රියා කලේය.මෙහෙයුමේ ප්‍රධාන ඉලක්ක වන්නේ අවුර්,හිබාරියාහ් සහ ආසන්න ජනාවසයන්ය.ජූනි මස 16දා ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන් සිරියානු අරාබි හමුදාවේ රථයක් අල්-හරාමියාහ් ආසන්නයේදී විනාශ කරන ලදි.

ජෙනරල් සුහෙයිල් අල්-හසාන්ගේ නායකත්වය යටතේ පවතින ටයිගර් බලකාහි අතිරේක ඒකක ඩාරා පළාත පැමිණි අතර ඔවුන් එහි දියත් කිරීමට නියමිත යුද මෙහෙයුම සඳහා සහභාගි වනු ඇත.කැරලිකරුවන්ට පක්ෂපාතී මූලාශ්‍රවලට අනුව දෙපාර්ශ්වයට ඩාරා පළාත සම්බන්ධව සාමදාන ගිවිසුමකට පැමිණීමට තවත් හැකියාව ලැබී නැත.

ජූනි මස 17දා ඩෂිෂා ගම්මානය ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් මුදා ගැනීමට ඇමෙරිකානු සහාය ලබන සිරියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රික හමුදා සමත්ව තිබේ.ඊට අමතරව එම හමුදා අල්-නසිරාහ් සහ ටෙල් අල්-ජබිර් යන ප්‍රදේශද අත්පත් කරගෙන ඇත.එහි සිටි ත්‍රස්තවාදීන් ඉරාක දේශසීමාව දෙසට පසුබැස ගියහ.

කුර්දීන්ට පක්ෂපාතී මූලාශ්‍රවලට අනුව සිරියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රික හමුදා දේශසීමාව සම්පුර්ණයෙන්ම ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් මුදා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ.කෙසේවෙතත් ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන් වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටින යුප්‍රටීස් නිම්නය සම්බන්ධව ඇමෙරිකානු සහාය ලබන හමුදා සිය අවධානය යොමු කරන්නේ කවදාද යන්න අපැහැදිලිය.
source:southfront.org


සිරියානු යුද වාර්තාව - 2018 ජූනි 18 සිරියානු යුද වාර්තාව - 2018 ජූනි 18 Reviewed by HarshaLulzSec on June 19, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.